top of page

Abstrakty

Imunologické i neimunologické aspekty pandemie

Vaclav Hořejší

Biologie viru SARS-CoV-2

Ruth Tachezy

Mikroevoluce parazitů a její vliv na průběh epidemie – případ covid

Jaroslav Flegr

Pandemie hoaxů

Michal Křupka

Pandemie a stres – kolik je příliš?

Julie Dobrovolná

Psychologické a psychiatrické  aspekty katastrof: konspirační teorie, těžiště zdraví a ochota k vakcinaci

Jan Vevera

O čem přemýšlím, když přemýšlím o COVIDu

Pavel Ševčík

Medicína pod tlakem  dezinformací

Milan Kubek

Současná pandemie očima demografie a geodemografie

Dagmar Dzúrová, Klára Hulíková Tesárková

Agentní modely protiepidemických opatření

Roman Neruda

Jak rozumět matematickým modelům epidemií

Luděk Berec

Racionalita a ctnosti v kontextu pandemických hrozeb jako je covid-19

Daniel Novotný

Covid-19 a pandemie špatného myšlení

David Černý

Abstrakty: News
bottom of page