top of page

Milan Kubek

Lékař, prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek (nar. 1968)
Promoval na I. lékařské fakultě UK v Praze v roce 1992. Do roku 2004 pracoval v nemocnici v Praze 9 - Vysočanech nejprve jako sekundář na interním oddělení a poté jako samostatný ordinář pro angiologii. Od roku 2004 provozuje soukromou interní – angiologickou praxi na poliklinice Praha 9 - Prosek.
V letech 1999 – 2006 byl předsedou Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů. Od roku 2004 do roku 2008 zastával funkci viceprezidenta Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS). V letech 2009 – 2015 pracoval po dvě volební období ve funkci viceprezidenta Stálého výboru evropských lékařů (CMPE) – organizace se sídlem v Bruselu, jejímž hlavním úkolem je podpora kvality a bezpečnosti zdravotní péče v zemích EU a prosazování zájmů 2 milionů evropských lékařů zejména vůči orgánům Evropské Unie.
Prezidentem České lékařské komory byl zvolen poprvé v lednu 2006, podruhé v listopadu 2010, potřetí v listopadu 2015 a počtvrté v červnu 2021.

Info
Kubek - 3.jpg
Milan Kubek: TeamMember
bottom of page