top of page

Ruth Tachezy

Viroložka

Ruth Tachezy vystudovala Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze, obor molekulární biologie a genetika. Po ročním pobytu na katedře parazitologie UK Praha pracovala v Ústavu sér a očkovacích látek na oddělení experimentální virologie.
Toto oddělení se po privatizaci ÚSOlu přemístilo do UHKT, jehož součástí je dodnes. Od roku 1998 do roku 2021 vedla Národní referenční laboratoř pro papillomaviry a polyomaviry, od roku 2012 do 2015 byla vedoucí laboratoře Molekulární epidemiologie virů, ÚHKT, Praha. Od roku 2014 je zaměstnaná též na Přírodovědecké fakultě UK Praha jako akademický pracovník. Vede výzkumnou skupinu v nově postaveném Biotechnologickém a biomedicínském centru Akademie věd a University Karlovy (Biocev) ve Vestci u Prahy. Od roku 2019 je vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě UK. Ruth Tachezy přednáší a  publikuje v zahraničních i domácích odborných a populárně naučných časopisech. Je zástupcem UHKT v neziskové mezinárodní organizaci ECCA, která se zabývá prosazováním správné preventivní strategie předcházející karcinomu hrdla děložního. Ruth Tachezy recenzuje články pro řadu časopisů a je členkou několika odborných společností. Během své kariéry absolvovala několik zahraničních stáží, je řešitelem a spoluřešitelem řady domácích i mezinárodních grantů.

_WIS2659.jpg
Ruth Tachezy: TeamMember
bottom of page