top of page

Hoaxy, dezinformace a covid-19

Michal Křupka

Hoaxy a dezinformace se již staly trvalou součástí našich životů. V průběhu pandemie COVID-19 ale jejich vliv výrazně vzrostl a staly se ještě nebezpečnějšími. Skupina slovenských a českých lékařů a dalších odborníků zabývajících se dlouhodobě dezinformacemi v medicíně, známá jako Lovci šarlatánů, spolu s autory z oblasti sociálních a ekonomických věd nedávno vydala knihu Pandémia hoaxov, která se soustřeďuje na nejčastější dezinformace týkající se právě onemocnění COVID-19. Tato kniha bude v prezentaci stručně představena spolu s nejčastěji se šířícími a nejnebezpečnějšími hoaxy v ní zpracovanými.

covid-19.jpeg
Pandemie hoaxů: News
bottom of page