top of page

Záznamy přednášek

2022-03-08_Konference covid na AV_web-7.jpg

Václav Hořejší

Imunologické a neimunologické aspekty pandemie

2022-03-08_Konference covid na AV_web-8.jpg

Ruth Tachezy

Biologie viru SARS-Co-2

2022-03-08_Konference covid na AV_web-13.jpg

Mikroevoluce parazitů a její vliv na průběh epidemie – případ covid

Jaroslav Flegr

2022-03-08_Konference covid na AV_web-18.jpg

Pandemie hoaxů

Michal Křupka

5.jpg

Pandemie a stres - kolik je příliš?

Julie Dobrovolná

2022-03-08_Konference covid na AV_web-25.jpg

Psychologické a psychiatrické  aspekty katastrof: konspirační teorie a ochota k vakcinaci

Jan Vevera 

2022-03-08_Konference covid na AV_web-29.jpg

O čem přemýšlím, když přemýšlím o COVIDu

Pavel Ševčík

2022-03-08_Konference covid na AV_web-37.jpg

Medicína pod tlakem dezinformací

Milan Kubek

2022-03-08_Konference covid na AV_web-47.jpg

Současná pandemie očima demografie a geodemografie

Dagmar Dzúrová, Klára Hulíková Tesárková

2022-03-08_Konference covid na AV_web-53.jpg

Agentní modely protiepidemických opatření

Roman Neruda

2022-03-08_Konference covid na AV_web-56.jpg

Jak rozumět matematickým modelům epidemií

Luděk Berec

2022-03-08_Konference covid na AV_web-61.jpg

Racionalita a ctnosti v kontextu pandemických hrozeb jako je covid-19

Daniel Novotný

2022-03-08_Konference covid na AV_web-64.jpg

Pandemie špatného myšlení

David Černý

Videa: Speakers
bottom of page