top of page
virus-5078900_1280.jpeg

Program

Program: Schedule

10:00-10:15

Srdan Matic

Úvodní slovo

10:15-10:35

Václav Hořejší

Imunologické i neimunologické aspekty pandemie

10:35-10:55

Ruth Tachezy

Biologie viru SARS-CoV-2

10:55-11:15

Jaroslav Flegr

Mikroevoluce parazitů a její vliv na průběh epidemie – případ covid

11:15-11:35

Michal Křupka

Pandemie hoaxů

11:35-11:55

Diskuse

...

11:55-12:10

Přestávka na kávu

...

12:10-12:30

Julie Dobrovolná

Pandemie a stres - kolik je příliš?

12:30-12:50

Jan Vevera

Psychologické a psychiatrické  aspekty katastrof: konspirační teorie, těžiště zdraví a ochota k vakcinaci

12:50-13:10

Pavel Ševčík

O čem přemýšlím, když přemýšlím o COVIDu

13:10-13:30

Milan Kubek

Medicína pod tlakem dezinformací

13:30-13:50

Diskuse

...

13:50-14:05

Přestávka na kávu

...

14:05-14:25

Dagmar Dzúrová, Klára Hulíková Tesárková

Současná pandemie očima demografie a geodemografie

14:25-14:45

Roman Neruda

Agentní modely protiepidemických opatření

14:45-15:05

Luděk Berec

Jak rozumět matematickým modelům epidemií

15:05-15:25

Daniel Novotný

Racionalita a ctnosti v kontextu pandemických hrozeb jako je covid-19

15:25-15:45

David Černý

Covid-19 a pandemie špatného myšlení

15:45-16:30

Závěrečná diskuse

...

bottom of page