top of page

Vaclav Hořejší

Imunolog

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (*1949) 
Vědecký pracovník a bývalý ředitel (2005 – 2017) Ústavu molekulární genetiky AV ČR, profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jeho oborem je molekulární imunologie, jmenovitě studium proteinů buněk imunitního systému důležitých pro jejich správnou funkci, zvláště pak těch, které jsou součástmi tzv. signalizačních drah imunoreceptorů.

Vaclav Horejsi_04 (2).jpg
Vaclav Horejsi: TeamMember
bottom of page