top of page

Jan Vevera

Psychiatr

Doc. MUDr. Jan Vevera PhD je přednostou Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty v Plzni. Absolvoval  postgraduální studium Neurověd na 1. LF UK a dvouletý postgraduální  program na University of California  v Berkeley, USA a  odbornou stáž na  Institute of Psychiatry  V Londýně. Od r. 2007 pracoval  v Armádě ČR, rok strávil na misích v Afganistánu a do r. 2019 byl  hlavním odborníkem AČR pro obor psychiatrie. Pracoval také jako dobrovolník v Nemocnici matky Teresy v Kalkatě a pro Člověka v Tísni v Kosovu. Ve svém výzkumu se věnuje neurobiologii násilí, jeho příčinám, důsledkům a možnostem terapie.

vevera foto22.jpg
Jan Vevera: TeamMember
bottom of page