top of page

Agentní modely protiepidemických opatření

Roman Neruda

Agentní modely jsou vhodné pro simulaci chování systémů s mnoha interagujícími částmi. V oblasti epidemického modelování tvoří přirozený doplněk k tradičním kompartmentovým modelům šíření epidemie. V přednášce ukážeme několik agentních modelů a jejich použití k porovnání účinnosti protiepidemických opatření v různých prostředích, jako je škola nebo okres.

covid-19.jpeg
Agentní modely protiepidemických opatření: News
bottom of page