top of page

Covid-19 a pandemie špatného myšlení

David Černý

Stále více autorů dnes hovoří o pandemii špatného myšlení. Její podstatou je neschopnost či neochota využívat nástrojů kritického myšlení (racionality) v procesu formování vlastních názorů a jejich prověřování. Tato pandemie iracionality nemá pouze epistemické důsledky (mnoho lidí zastává chybné názory); je rovněž prudenciálně nerozumná (negativně ovlivňuje dobrý život) a nemorální (může mít a často mívá negativní důsledky pro život jedinců a celé společnosti). Ve svém příspěvku vyjasním všechny tři dimenze špatného myšlení (epistemickou – prudenciální – morální) a ukáži, jakým způsobem je proti němu možné bojovat. Jeho vyústění však bude skeptické: máme všechny potřebné nástroje dobrého myšlení, jejich schopnost a ochota je používat jsou však malé, stejně jako naděje na zlepšení tohoto neblahého stavu.

covid-19.jpeg
Covid-19 a pandemie špatného myšlení: News
bottom of page