top of page

Dagmar Dzúrová

Demografka

Demografka a sociální geografka, s výzkumem v oblasti zdravotního stavu obyvatel a sociálních nerovností ve zdraví. V posledních letech účastnila řady mezinárodních projektů v rámci programů FP7 a Horizon2020, jako např. INEQ-CITIES (Socioeconomic inequalities in mortality: Evidence and policies in cities of Europe), SOPHIE (Evaluating the impact of structural policies on health inequalities and their social determinants and fostering change) nebo EURO-HEALTHY (Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equitY). Absolvovala roční postdoktorandský pobyt na School of Public Health, University of California, Berkeley. Je členkou vědeckých rad Přírodovědecké fakultě, Univerzity Karlovy a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Je členkou expertní skupiny pro nerovnosti ve zdravotnictví, Ministerstva zdravotnictví ČR a členka komise Rady hl. města Prahy pro plánování a financování sociálních služeb. Dále je členkou mezinárodní redakční rady časopisu „Health and Place“, “Social Science and Medicine”. Je vedoucí univerzitního výzkumného centra excelence UNCE. V rámci Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy je vedoucí výzkumného centra populačního zdraví, kvality života a životního stylu, GEoQol. Je garantkou magisterského studijního programu Epidemiologie, oboru Sociální epidemiologie a předsedkyní oborové rady doktorského studia Demografie na Přírodovědecké fakultě, Univerzity Karlovy. Nově je členkou Steering Group Member, International Geographical Union (IGU), Commission on Health and the Environment, pro období let 2021-2024.

DS_vyroci25_DZUROVA.jpg
Dagmar Dzúrová: TeamMember
bottom of page