top of page

Daniel Novotný

Filosof

Daniel D. Novotný získal doktorát z filosofie na State Univesity of New York v Buffalu a je odborným pracovníkem s vědeckou hodností v oblasti filosofie na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích.
Výzkum Dr. Novotného se doposud týkal především aristotelských a scholasticikých tradic, v současnosti ovšem pracuje i v oblasti filosofie technologie a aplikované etiky (např. etiky autonomních vozidel). Je autorem či spoluautorem řady článků a knihy Ens rationis: From Suárez to Caramuel (Fordham University Press 2013), spolueditorem dvou knih v oblasti analytické metafyziky Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic (Ontos, 2012), Neoaristotelian Perspectives in Metaphysics (Routledge, 2016), a spolupřekladatelem části Tomášovy Teologické sumy O andělech ( (Krystal 2017). Slouží taktéž jako šéfredaktor Studia Neoaristotelica: A Journal of Analytical Scholasticim (od r. 2010), proděkan pro zahraniční vztahy (od r. 2017), a poradce pro HR Award (od r. 2018).

daniel_d_novotny_web.jpeg
Daniel Novotný: Speakers
bottom of page