top of page

David Černý

Filosof

David Černý studoval filosofii na univerzitách v Bologni a Římě a posléze získal doktorát z filosofie na Karlově univerzitě v Praze. V současné době je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR a Ústavu informatiky AV ČR.
Jeho výzkum se zaměřuje na morální filosofii a personální ontologii, v poslední době zvláště na filosofické a etické implikace umělé inteligence a robotiky. Je autorem monografií Princip dvojího účinku. Zabíjení v mezích morálky (Academia, 2016), The Principle of Double Effect. A History and Philosophical Defense (Routledge, 2020), Beyond the Trolley Problem: the Ethics of Autonomous Vehicles (spolueditor, Oxford University Press, 2022), Eutanazie a dobrý život (Filosofia, 2020) a spoluautorem dalších knih o etice interrupcí, právech zvířat, výzkumu kmenových buněk, principu dvojího účinku a etice smrti a umírání. Publikuje také v odborných filosofických časopisech.

Info
6172137E-EFB6-4D13-8FB7-3D0F383C927B.heic
David Černý: Speakers
bottom of page