top of page

Jak rozumět matematickým modelům epidemií

Luděk Berec

V příspěvku se seznámíme se základními matematickými modely epidemií a jejich rolí během pandemie covid-19. Popíšeme si cestu od jejich vývoje, přes jejich parametrizaci a verifikaci až po interpretaci jejich výsledků, včetně nejistoty, která nás po celé této cestě provází. Zaměříme se na koncepční otázky kolem modelů, proč se vytvářejí, co nám mohou říct a do jaké míry jim můžeme věřit. Řekneme si také, na jaké otázky se modely během pandemie covid-19 v Česku pokoušely odpovídat a na jaké problémy přitom narážely.

covid-19.jpg
Jak rozumět matematickým modelům epidemií: News
bottom of page