top of page

Julie Dobrovolná

Environmentální fyzioložka

Julie Dobrovolná (dříve Bienertová-Vašků) vystudovala obor Všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě. V letech 2003 a 2008 absolvovala prof. Dobrovolná studijní pobyt v INSERM Unit 781, v Necker Hospital v Paříži, kde pracovala na projektu zkoumajícím mitochondriální dědičnost pod vedením dr. Agnes Rötig a pod širší supervizí prof. A. Munnicha. V roce 2020 získala na MU profesuru v oboru Patologická fyziologie.
Od roku 2018 vede pracoviště Environmentální fyziologie na ústavu RECETOX na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde se zabývá zejména zkoumáním stresu a poruch adaptace, ať už na úrovni jednotlivce nebo celých populací. Se svým týmem vytvořila zcela novou metodu k přímému měření stresové reakce na bázi termodynamiky. 
Prof. Dobrovolná je nositelkou řady ocenění, v roce 2020 byla např. zařazena Evropskou komisí do výběru #EUwomenForFuture a v lednu 2021 byla zařazena mezi 20 nejlepších inovátorů roku 2020. Je dlouhodobě činná v oblasti popularizace vědy, se zaměřením na lidskou fyziologii a stress (TEDx, ScienceSlam, ScienceCafé, atd.). Je také garantkou hodnoty „Zdraví lidé“ v rámci strategie Brno2050, probíhající v rámci konceptu smart-cities pod hlavičkou Magistrátu města Brna.

5.jpg
Julie Dobrovolná: TeamMember
bottom of page