top of page

Luděk Berec

Matematik

Doc. Ing. Luděk Berec, Dr., (50) vystudoval matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V roce 2012 se habilitoval v oboru Aplikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí jako pedagogický a vědecký pracovník v Centru matematické biologie na Katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích také v Biologickém centru AV ČR. Profesně se zabývá zejména matematickým modelováním v ekologii, epidemiologii a evoluční biologii. Baví ho vše kolem piva a pivovarnictví, rád se kromě matematických modelů věnuje i těm papírovým a plastikovým.

DSC_3939.jpg
Luděk Berec: TeamMember
bottom of page