top of page

Medicína pod tlakem  dezinformací

Milan Kubek

Česká lékařská komora prosazuje medicínu založenou na důkazech a vyzývá všechny lékaře, aby respektovali odborná doporučení, aby podporovali očkování a aby neškodili svým pacientům šířením dezinformací. 

   Epidemie ukázala, jak moc je naše společnost zranitelná kvůli velkému množství naivních či nevzdělaných lidí, ale i kvůli nekontrolované moci sociálních sítí.  V této souvislosti se hovoří o selhávání vědeckých elit, které údajně nenabízí řešení epidemické krize. Ve skutečnosti jsou problémem spíše jednotlivci, jejichž hlas média neúměrně zesilují. Realitou je selhání části novinářů, kteří uměle vytváří konflikty, a upřednostňují čtenost a sledovanost nad kvalitou obsahu. Případně morální selhání těch právníků, kterým jde jen o peníze. Bohužel však nemůžeme nezmínit také selhávání části lékařů. Těch, kdo odmítají vědeckou medicínu, a kteří v rozporu se stanovisky komory i doporučeními odborných společností svými obskurními radami poškozují pacienty. Latentní nebezpečnost těchto nejrůznějších alternativců se právě v čase epidemie projevila naplno. 

   Fake News, Fake Science, profesionální dezinformátoři, bludaři, lháři, podvodníci a šarlatáni, ti všichni měli a dosud mají v naší zemi volné pole působnosti. Stát své občany nechrání a v této hybridní válce prohrává. 

   Dezinformátoři a militantní antivaxeři jsou zlo. A zlu se nesmí ustupovat, jinak bude sílit až zaplaví celý svět. Naštěstí vedle internetu, zaplevelenému výlevy pologramotných hulvátů, existuje stále ještě ten skutečný svět. Svět, ve kterém žijí slušní lidé, o jejichž životy nám zdravotníkům stojí za to bojovat.

covid-19.jpeg
Medicína pod tlakem  dezinformací: News
bottom of page