top of page

Michal Křupka

Imunolog

Mgr. Michal Křupka, Ph.D. (*1981) 
Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorské studium lékařské imunologie absolvoval na Lékařské fakultě téže univerzity. Zdravotnickou atestaci složil v oboru alergologie a klinická imunologie. 
V současnosti se věnuje výzkumu imunologických aspektů infekčních chorob a možností jejich vakcinační prevence na Ústavu imunologie LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, kde působí i jako zástupce přednosty pro výuku. Dlouhodobě se věnuje popularizaci vědy, především se zaměřením na vakcinaci.

272219442_683183132718500_567680218445803062_n.png
Michal Křupka: TeamMember
bottom of page