top of page

Pavel Ševčík

Intenzivista

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a LF Ostravské univerzity.
Mj. hlavní autor a editor čtyř monografií, mezi nimi celostátní monografie Intenzivní medicína, která doznala tří vydání. Koeditor dalších pěti odborných knih. Spoluautor publikace Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva, která vyšla v r. 2018 v Akademii věd ČR. 
Začátkem milénia inicioval vznik oboru pro habilitační a profesorská řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie na LF MU v Brně, čímž Masarykova univerzita získala ve jmenovacích řízeních v oboru AIM více než 15tiletý náskok před ostatními univerzitami v ČR. 
Více než čtvrt století je vědeckým sekretářem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), po dvě volební období byl členem Pain Management Committee Světové federace anesteziologických společností (WFSA) za Evropu.
Je členem několika vědeckých rad v České republice, čestným členem ČSARIM a čestným členem Slovenské společnosti anesteziologie a intenzivní medicíny (SSAIM). Za knižní projekty obdržel řadu cen.

IMG_7373.jpg
Pavel Ševčík: TeamMember
bottom of page