top of page

Racionalita a ctnosti v kontextu pandemických hrozeb jako je covid-19

Daniel Novotný

Člověk je animal rationale … schopný rozumového uvažování a rozumného jednání. Často se nicméně u jednotlivců i společností formují přesvědčení či jednání nikoli racionální, ale iracionální. V této presentanci se podívám na racionalitu/iracionalitu v kontextu hrozeb/rizik a to především pandemických, s ohledem na současnou pandemii covid-19. Racionalita/iracionalita je v tradici klasické filosofie nejen otázkou epistemické, ale i etické evaluace (s ohledem na well-being a ctnosti), proto se budu věnovat oběma dimenzím této problematiky.

covid-19.jpeg
Racionalita a ctnosti v kontextu pandemických hrozeb jako je covid-19: News
bottom of page