top of page

Současná pandemie očima demografie a geodemografie

Dagmar Dzúrová, Klára Hulíková Tesárková

Příspěvek osvětluje základní fakta, která lze na současné pandemii vnímat demografickou perspektivou. Diskutován bude především dopad pandemie ve smyslu hodnocení vývoje základních demografických a epidemiologických ukazatelů (vyjádření nadúmrtnosti, dopad na hodnoty naděje dožití apod.), vliv věkových struktur na souhrnné ukazatele běžně k hodnocení průběhu používaných apod. Demografická perspektiva tak může napomoci odhalit některé rizikové prvky šíření infekce ve společnosti (např. zasažení starších věkových skupin).

covid-19.jpeg
Současná pandemie očima demografie a geodemografie: News
bottom of page