top of page

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy: News

Tisková zpráva

7. 3. 2022

O pandemii racionálně: vědci a lékaři diskutují napříč obory

S hrozbou covid-19 žijeme už dva roky. První případy výskytu viru v Česku potvrdily laboratoře v březnu 2020. Nabídnout racionální a na datech založený postoj k pandemii chce konference Racionální přístupy ke covid-19 napříč disciplínami. Uskuteční se v prostorách Akademie věd ČR.  Vstoupí na ní vědci z různých oborů. Zaměří se na virologické a imunologické aspekty pandemie, na zkušenosti s matematickým modelováním protiepidemických opatření, ale i dopady na psychické i fyzické zdraví nebo hrozby v podobě šíření dezinformací a hoaxů. 

Přestože je člověk schopen rozumového uvažovaní i jednání, v klíčových okamžicích může podlehnout přesvědčení založeném na iracionálních pudech. Jak zkoumat racionálně a na základě ověřených informacích a dat současnou pandemii? A jak může věda pomoci v budoucích krizích? 

Co nejširší pohled na problematiku se snaží nabídnout konference Racionální přístupy ke covid-19 napříč disciplínami. Společně ji pořádá Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, Česká lékařská komora, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Fakultní nemocnice Ostrava, Teologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice a Iniciativa Sníh. Konference je zdarma a lze se jí účastnit jak osobně, tak on-line na webu https://www.covidracionalne.org/.

Jak věřit modelům

Konferenci tematicky otevřou příspěvky z oblasti biologie. „Kromě těžkých zdravotních důsledků měla pandemie i určité pozitivní aspekty – nevídaný pokrok ve vývoji nových typů vakcín, studium mechanismů imunopatologických reakcí u respiračních virových onemocnění, vývoj terapeutických monoklonálních protilátek a antivirotik, ale také nevídanou osvěta populace na biomedicínském poli,“ říká jeden z přednášeních Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. 

Politici, média, ale i odborná a laická veřejnost v době pandemie poptávala modely, které simulovaly šíření nákazy a dopady zvolených protiepidemických opatření. Jak se tyto modely vytvářejí a do jaké míry jim můžeme věřit, objasní na konferenci experti z oblasti informatiky. „Řekneme si také, na jaké otázky se modely během pandemie covid-19 v Česku pokoušely odpovídat a na jaké problémy přitom narážely,“ uvádí informatik Luděk Berec z Biologického centra AV ČR. 

Pandemie odhalila i značnou zranitelnost části populace vůči neověřeným, zavádějícím či přímo lživým nebo manipulativním informacím. Na toto téma se proto zaměří další příspěvky. „Hoaxy a dezinformace se již staly trvalou součástí našich životů. V průběhu pandemie covid-19 ale jejich vliv výrazně vzrostl a staly se ještě nebezpečnějšími,“ zdůrazňuje imunolog Michal Křupka z Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

Konference se zaměří také na problematiku demografických a epidemiologických ukazatelů, dopadů dlouhotrvajícího stresu na lidské zdraví, víry v konspirační teorie a nabídne i pohled samotných lékařů a jejich reflexe pandemie i pohled filozofů.

Pandemie špatného myšlení 

„Lidé mají všechny potřebné nástroje dobrého myšlení, jejich schopnost a ochota je používat jsou však malé. Náš život proto ohrožuje pandemie iracionality, pandemie špatného myšlení,“ dodává etik David Černý z Ústavu státu a práva AV ČR s tím, že naděje na zlepšení tohoto stavu myšlení  je malá.


Konference Racionální přístupy ke covid-19 napříč disciplínami se koná 8. 3. od 10:00-16:30 v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, sál 206. Bude však možné se jí zúčastnit také online prostřednictvím platformy ZOOM. Konference získala akreditaci České lékařské komory (číslo 105318) a bylo jí přiděleno 6 kreditních bodů.

bottom of page